โรคแผลริมอ่อน อาการอันตรายที่ควรระวัง

โรคแผลริมอ่อน หรือ Chancroid เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ฮีโมฟิลุส ดูเครย์ (Haemophilus Ducreyi) โดยมีลักษณะเด่นคือการเกิดแผลเจ็บที่บริเวณอวัยวะเพศ และบริเวณใกล้เคียง โรคนี้พบมากในบางภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะในประเทศที่มีระบบสุขอนามัยไม่ดี และการดูแลสุขภาพที่ขาดแคลน ในบทความนี้เราจะมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับอาการ อันตราย วิธีการป้องกัน และการรักษาโรคแผลริมอ่อนอย่างละเอียด

โรคแผลริมอ่อน อาการอันตรายที่ควรระวัง

อาการของโรคแผลริมอ่อน

โรคแผลริมอ่อนมีอาการที่ชัดเจน ซึ่งสามารถสังเกตได้ ดังนี้

Beefhunt
 • แผลเจ็บ แผลริมอ่อนเริ่มต้นเป็นตุ่มเล็ก ๆ ที่เจ็บปวด ภายใน 1-2 วันตุ่มเหล่านี้จะกลายเป็นแผลเปิดที่มีขอบไม่เรียบ แผลอาจมีขนาดตั้งแต่ไม่กี่มิลลิเมตรจนถึงหลายเซนติเมตร และมักจะเจ็บปวดมาก
 • หนอง แผลมักจะมีหนองหรือของเหลวที่มีสีเหลืองหรือสีเทาอยู่ภายใน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแผลริมอ่อน
 • บวมของต่อมน้ำเหลือง ต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบอาจบวมโตและเจ็บปวด ซึ่งเรียกว่า Bubo ในบางครั้งอาจเกิดการหนองแตกออกจากต่อมน้ำเหลือง ทำให้เกิดแผลเปิดเพิ่มเติม
 • แผลกระจาย ในบางกรณี แผลอาจกระจายไปยังบริเวณอื่น ๆ ของร่างกาย เช่น ทวารหนัก หรือปาก โดยเฉพาะในผู้ที่มีพฤติกรรมทางเพศที่หลากหลาย

อันตรายของโรคแผลริมอ่อนที่ควรระวัง

โรคแผลริมอ่อนมีความเสี่ยงและอันตรายหลายประการที่ควรระวัง

 • การติดเชื้อซ้ำซ้อน แผลริมอ่อนที่ไม่ได้รับการรักษาอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อซ้ำซ้อนจากเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสอื่น ๆ เช่น การติดเชื้อไวรัสเริม (Herpes Simplex Virus) หรือเชื้อแบคทีเรียอื่น ๆ
 • การแพร่กระจายของเชื้อ หากไม่รักษา แผลริมอ่อนสามารถแพร่กระจายไปยังคู่นอนหรือบุคคลอื่น ๆ ผ่านการสัมผัสโดยตรงกับแผล การแพร่กระจายนี้สามารถเกิดขึ้นได้แม้ในกรณีที่แผลยังไม่แสดงอาการเต็มที่
 • การติดเชื้อเอชไอวี ผู้ที่มีแผลริมอ่อนมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ HIV เนื่องจากแผลเปิดเพิ่มโอกาสให้เชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น การมีแผลริมอ่อนทำให้การป้องกันเชื้อ HIV ด้วยวิธีปกติ เช่น การใช้ถุงยางอนามัย มีประสิทธิภาพลดลง
 • ภาวะแทรกซ้อน หากแผลริมอ่อนไม่ได้รับการรักษา อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น การอักเสบของต่อมน้ำเหลือง (Lymphadenitis) การเกิดเนื้อตาย (Necrosis) และการติดเชื้อในระบบโลหิต (Septicemia) ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
การรักษาโรคแผลริมอ่อน

การรักษาโรคแผลริมอ่อน

การรักษาโรคแผลริมอ่อนควรทำภายใต้การดูแลของแพทย์ โดยมีแนวทางการรักษาดังนี้

 • การใช้ยาปฏิชีวนะ เป็นวิธีการรักษาหลักสำหรับโรคแผลริมอ่อน ยาที่นิยมใช้ได้แก่
  • Azithromycin รับประทานครั้งเดียว 1 กรัม
  • Ceftriaxone ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 250 มิลลิกรัมครั้งเดียว
  • Erythromycin รับประทาน 500 มิลลิกรัม 4 ครั้งต่อวัน เป็นเวลา 7 วัน
  • Ciprofloxacin รับประทาน 500 มิลลิกรัม 2 ครั้งต่อวัน เป็นเวลา 3 วัน
 • การรักษาแผล แผลควรได้รับการทำความสะอาดและดูแลอย่างดี เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อซ้ำซ้อนและช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น การใช้ยาทาภายนอก เช่น ยาฆ่าเชื้อ หรือครีมที่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะสามารถช่วยในการรักษาแผลได้
 • การรักษาอาการบวมของต่อมน้ำเหลือง สำหรับผู้ที่มีอาการบวมของต่อมน้ำเหลือง (Bubo) อาจต้องมีการดูดหนองออกจากต่อมเพื่อลดอาการเจ็บปวดและช่วยให้หายเร็วขึ้น การดูดหนองควรทำโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
 • การป้องกันการแพร่กระจาย ในระหว่างการรักษา ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะรักษาหายดี และควรแจ้งคู่เพศสัมพันธ์ให้ทราบถึงการติดเชื้อ เพื่อให้ได้รับการตรวจและรักษาเช่นกัน

การป้องกันโรคแผลริมอ่อน

 • การใช้ถุงยางอนามัย การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์สามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแผลริมอ่อนได้ แม้ว่าอาจไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมด แต่ก็ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้อย่างมาก
 • การรักษาความสะอาด การรักษาความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแผลของผู้ที่ติดเชื้อเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
 • การตรวจสุขภาพประจำ การตรวจสุขภาพและตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยในการตรวจพบและรักษาโรคแผลริมอ่อนแต่เนิ่น ๆ การตรวจเชิงป้องกันเป็นวิธีที่ดีในการลดการแพร่กระจายของโรค

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติม

โรคหนองในเทียม สาเหตุ อาการ รักษา

โรคซิฟิลิส โรคร้ายอันตรายกว่าที่คิด

โรคแผลริมอ่อนเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถทำให้เกิดอาการและภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง การรับรู้ถึงอาการและอันตรายของโรคนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลสุขภาพทางเพศ การป้องกันด้วยการใช้ถุงยางอนามัย การรักษาความสะอาด และการตรวจสุขภาพประจำเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อแผลริมอ่อน หากคุณมีอาการที่สงสัยว่าอาจเป็นแผลริมอ่อน ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและรักษาอย่างทันที