HIV Viral Load บอกอะไรได้บ้าง?

HIV Viral Load บอกอะไรได้บ้าง?

การติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายด้านสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลก การจัดการเอชไอวีจำเป็นต้องมีการติดตามสุขภาพต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยปริมาณไวรัสเอชไอวีเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุด โดยปริมาณไวรัสเอชไอวีบอกอะไรกับเราได้บ้าง? และทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้น? มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร? รวมถึงบทบาทในการรักษา และป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีได้อย่างมีประสิทธิภาพ