กลยุทธ์การป้องกัน HIV กลุ่ม LGBTQ+

กลยุทธ์การป้องกัน HIV กลุ่ม LGBTQ+

กลุ่ม LGBTQ+ มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อเอชไอวีเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไป จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ผู้ชายที่เป็นเกย์และกะเทยคิดเป็น 69% ของการวินิจฉัยเอชไอวีรายใหม่ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาในปี 2561 นอกจากนี้ สาวประเภทสองยังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการติดเชื้อเอชไอวี การป้องกันเอชไอวีมีความสำคัญต่อบุคคล LGBTQ+ เอชไอวีสามารถนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง รวมถึงโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ได้มา (AIDS) ซึ่งเป็นภาวะที่คุกคามชีวิต โชคดีที่มีกลยุทธ์การป้องกันเอชไอวีมากมายที่บุคคล LGBTQ+ สามารถใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสในบทความนี้ เราจะพูดถึงกลยุทธ์การป้องกันเอชไอวีสำหรับบุคคล LGBTQ+ เราครอบคลุมถึงความสำคัญของการป้องกันเอชไอวี ความเสี่ยงในการแพร่เชื้อเอชไอวี และกลยุทธ์การป้องกันต่างๆ ที่สามารถใช้ได้