เข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ และคำศัพท์ในกลุ่ม LGBTQ+

LGBTQ+ คือ กลุ่มคนที่มีความหลากหลาย ซึ่งระบุตัวเองว่า เป็นเพศทางเลือกและมีอัตลักษณ์ทางเพศในรูปแบบต่างๆ กันไป ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีกลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศ อยู่มากมาย แต่มักถูกสร้างความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเข้าใจผิดอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลให้คนในสังคมไม่เข้าใจกลุ่มคนนี้ และไม่ค่อยได้รับการยอมรับ เกี่ยวกับเพศทางเลือกในแบบของพวกเขา

เสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มบุคคล LGBTQ+

หนึ่งในวิธีที่จะส่งเสริมการเข้าใจ และความเห็นพ้องต้องกันในการรวมความเข้าใจกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ คือการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศทางเลือกและอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งรวมถึงการสร้างความเข้าใจว่าเพศทั้งหมดที่มีในโลกตอนนี้มีความแตกต่างไม่ใช่เพียงแยกเป็นแค่ชายหญิงอีกต่อไปแล้ว การหันมาศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ ของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ที่ใช้ในการอธิบายเพศสภาพ จะเปิดทางให้มีการสนทนากับสมาชิกในชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ และเริ่มสร้างสังคมที่ยอมรับและรวมกันได้มากขึ้น

เข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ และคำศัพท์ในกลุ่ม LGBTQ+

การเปิดเผยรสนิยมทางเพศของผู้มีความหลากหลายทางเพศ

การ Coming Out เป็นกระบวนการเปิดเผยเรื่องเพศวิถี อัตลักษณ์เพศ หรือทั้งคู่กับผู้อื่น นี่เป็นประสบการณ์ที่ยากและถือเป็นเรื่องส่วนตัวมากสำหรับเหล่าผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งอาจต้องต่อสู้กับความคิดที่ล้าหลัง และการเหยียดเพศในสังคม การ Coming Out เป็นการแบ่งปันข้อมูลนี้กับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงานหรือสาธารณชนก็ได้ และอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลา ผู้คนที่แตกต่างกันในชีวิต การ Coming Out สามารถนำมาซึ่งความสบายใจ และความแสดงตัวตนได้สำหรับบุคคลแต่ละคน และยังช่วยเพิ่มความเข้าใจ และการยอมรับในชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับการ Coming Out นั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ต้องการการตัดสินใจสูงมาก และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ที่จะทำเช่นนี้ พวกเขาต้องรู้สึกปลอดภัย และพร้อมใจที่จะทำเท่านั้น

LGBTQ+ คืออะไร

LGBTQ+ ย่อมาจาก Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer และอื่นๆ อีกหลายรูปแบบ ส่วนสัญลักษณ์ “+” ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อรวบรวมเหล่าตัวตนอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุชัดเจนในสัญลักษณ์นี้ เช่น Asexual, Intersex, Pansexual ฯลฯ การเข้าใจเกี่ยวกับเพศวิถี และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสังคมที่เป็นมิตร และเคารพกันอย่างเท่าเทียม นี่คือคำศัพท์ และแนวคิดสำคัญบางอย่าง:

 • Lesbian หมายถึง ผู้หญิงที่ชื่นชอบผู้หญิงด้วยกัน
 • Gay หมายถึง ผู้ชายที่ชื่นชอบผู้ชายด้วยกัน
 • Bisexual หมายถึง บุคคลที่ชื่นชอบต่อทั้งผู้ชาย และผู้หญิง หรือเพศอื่นๆ
 • Transgender หมายถึง บุคคลที่มีเพศกำเนิดเป็นหญิงหรือชาย แต่มีอัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างจากเพศกำเนิด
 • Queer เป็นคำสะท้อนถึงกลุ่มบุคคลที่ไม่เข้ากับเพศใด และพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ตรงตามแบบที่กำหนดโดยสังคม
 • Intersex หมายถึง บุคคลที่เกิดมาพร้อมกับลักษณะทางเพศ ที่ไม่ตรงกับหมวดหมู่เพศชาย หรือหญิง
 • Ally หมายถึง บุคคลที่สนับสนุนและส่งเสริมสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เข้าใจ และรับรู้เหตุผลหรือไม่
การเปิดเผยรสนิยมทางเพศของกลุ่ม LGBTQ+

คำศัพท์ที่ระบุเอกลักษณ์ของกลุ่ม LGBTQ+

การใช้ภาษาและการระบุเอกลักษณ์เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ตามบุคคลแต่ละคน การใช้ภาษาที่เคารพและรวมอยู่ในกลุ่มนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและตามบุคคลแต่ละคน ดังนั้นการถามว่าบุคคลต้องการจะใช้การระบุตัวแบบไหนและหลีกเลี่ยงการสรุปความคิดเห็นจะเป็นการที่ดีที่สุดเสมอ

นี่คือบางคำศัพท์ที่ใช้กันบ่อยและคำจำกัดความภายในชุมชน:

 • พันธมิตร: คนที่สนับสนุนและสนับสนุนสิทธิของ LGBTQ+ แม้ว่าเขาไม่ได้รับรู้ตนเองว่าเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ
 • เอเซกชวล: คนที่ไม่ฝักใจทางเพศใด หรือไม่ได้ชื่นชอบการมีเซ็กส์หรือเพศสัมพันธ์ในรูปแบบใด
 • ไบเซกชวล: คนที่มีความสนใจทางเพศทั้งในผู้ชายและผู้หญิง
 • Cisgender: บุคคลที่มีเพศสภาพเหมือนกับเพศสรีระ หรือเพศกำเนิด
 • การเปิดเผยตัวเอง (Coming out): กระบวนการที่เปิดเผยเรื่องเพศวิถี หรือเพศสภาพของตนเองให้กับผู้อื่น
 • เกย์: คำที่ใช้เพื่ออธิบายผู้ชายที่มีความสนใจทางเพศในผู้ชาย
 • ความสับสนเกี่ยวกับเพศ: การวินิจฉัยทางการแพทย์ สำหรับบุคคลที่รู้สึกไม่สบาย หรือไม่สบายใจกับเพศที่ติดตัวมาแต่กำเนิด และเพศอัตลักษณ์ของพวกเขา
 • การแสดงออกของเพศ: วิธีการที่บุคคลแสดงออกทางเพศของพวกเขา ต่อสังคมภายนอก ผ่านพฤติกรรม การแต่งกาย คำพูด และอื่น ๆ
 • เพศอัตลักษณ์: ความรู้สึกภายในของบุคคลนั้นว่าเป็นเพศชาย เพศหญิง หรือทั้งสองเพศ หรือไม่ใช่ทั้งสองเพศ หรือเพศอื่นๆ ทั้งหมด
 • Intersex: บุคคลที่เกิดมาพร้อมกับลักษณะทางเพศที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เป็นปกติของเพศชายหรือเพศหญิง
 • Lesbian: คำที่ใช้เพื่ออธิบายหญิงที่มีความสนใจต่อหญิงคนอื่น
 • Non-binary: บุคคลที่เพศไม่ตรงกับแบบแผนสังคม สามารถแตกย่อยออกไปเป็นเพศสภาพหลายรูปแบบ
 • การเปลี่ยนเพศ: กระบวนการที่บุคคลที่เป็น Transgender ต้องการเปลี่ยนแปลง เครื่องหมายเพศร่างกาย การจัดการเชิงสังคม และหรือ ด้านกฎหมายของชีวิตของพวกเขา เพื่อสอดคล้องกับเพศและรสนิยมของตนเอง

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ ของคำศัพท์ และคำจำกัดความที่ใช้ภายในชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ มีความสำคัญที่จะเคารพ และเปิดรับการเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของเอกลักษณ์ และประสบการณ์ภายในชุมชน ผู้มีความหลากหลายทางเพศ

อ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ในสังคมไทยของเรา มีความหลากหลายทางเพศ ที่เป็นเรื่องที่สำคัญ และสำหรับบางคนอาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับในระดับสูงสุดของสังคม อย่างไรก็ตาม การรับรู้และยอมรับความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย เป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงของการรับรู้ และการยอมรับเรื่องเพศที่รวดเร็วมากขึ้น

ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยนั้น ไม่ได้เพียงแค่เรื่องของเพศชาย และเพศหญิงเท่านั้น ยังมีเพศต่างๆ อยู่เช่นกัน เช่น เพศที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้อย่าง เพศที่สอง และอีกหลายเพศอื่นๆ ทั้งนี้แต่ละเพศก็มีลักษณะและแบบแตกต่างกันออกไป ทำให้เราต้องการรับรู้แ ละเข้าใจความหลากหลายทางเพศในสังคมอย่างมากมาย การเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้เราเข้าใจคนอื่น และเชื่อมั่นในตนเองได้มากขึ้น ทั้งนี้ เราเองก็จะสามารถเข้าใจ และรับรู้ความแตกต่างของเพศได้อย่างถูกต้อง

Similar Posts