แค่มีเพศสัมพันธ์ ก็เสี่ยงเป็นมะเร็งได้ จากไวรัสตับอักเสบบี

แค่มีเพศสัมพันธ์ ก็เสี่ยงเป็นมะเร็งได้ จากไวรัสตับอักเสบบี

ไวรัสตับอักเสบบี  เมื่อเข้าสู่ร่างกาย โดยที่เราไม่รู้ตัว และไม่มีอาการใด ๆ  และเมื่อมีเพศสัมพันธ์ อาจแฝงมาด้วยเชื้อโรคร้ายที่ทำลายตับ อย่างไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งสามารถติดต่อกันได้ผ่านทางเลือด และสารคัดหลั่งอื่น รวมถึงการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก เพราะหากได้รับเชื้อแล้วจะทำให้เกิดตับอักเสบ และเชื้อนั้นพร้อมที่จะพัฒนาเป็นมะเร็งได้ในที่สุด