HIV Viral Load บอกอะไรได้บ้าง

การติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายด้านสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลก การจัดการเอชไอวีจำเป็นต้องมีการติดตามสุขภาพต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยปริมาณไวรัสเอชไอวีเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุด โดยปริมาณไวรัสเอชไอวีบอกอะไรกับเราได้บ้าง? และทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้น? มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร? รวมถึงบทบาทในการรักษา และป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

HIV Viral Load บอกอะไรได้บ้าง

ปริมาณไวรัสเอชไอวี (Viral Load) คืออะไร?

ปริมาณไวรัสเอชไอวี (Viral Load)  หมายถึง ปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวี ในเลือด 1 มิลลิลิตร (Cells/cu.mm)  ซึ่งการวัดปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างยิ่งในการเข้าใจสถานะปัจจุบันของการติดเชื้อเอชไอวี และประสิทธิภาพของการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ART) อีกก้วย

วิธีตรวจวัดปริมาณไวรัสเอชไอวี

ปริมาณไวรัสเอชไอวี วัดโดยใช้การทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่ซับซ้อนเพื่อตรวจจับ และหาปริมาณ RNA ของไวรัส วิธีการที่พบมากที่สุดได้แก่

 • Polymerase Chain Reaction (PCR) ขยาย RNA ของไวรัสให้สามารถตรวจจับได้
 • Branched DNA (bDNA) Test ใช้การขยายสัญญาณเพื่อหาปริมาณ RNA ของไวรัส
 • Nucleic Acid Sequence-Based Amplification (NASBA) เจาะจงที่ลำดับเฉพาะใน RNA ของไวรัส

การทดสอบเหล่านี้มีความไวสูง สามารถตรวจจับไวรัสในระดับต่ำมากได้

ทำไมการติดตามปริมาณไวรัสเอชไอวีจึงสำคัญ

ทำไมการติดตามปริมาณไวรัสเอชไอวีจึงสำคัญ?

 • การประเมินประสิทธิภาพของการรักษา
  • การวัดระดับเริ่มต้น เมื่อบุคคลได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเอชไอวีครั้งแรก การวัดปริมาณไวรัสเริ่มต้นจะช่วยระบุความรุนแรงของการติดเชื้อ
  • การติดตามอย่างต่อเนื่อง การติดตามปริมาณไวรัสเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญเพื่อประเมินการทำงานของการรักษาด้วยยาต้านไวรัส การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของปริมาณไวรัสแสดงว่าการรักษาได้ผล
 • การตรวจจับการล้มเหลวของการรักษา
  • หากปริมาณไวรัสไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญหรือเริ่มเพิ่มขึ้น อาจแสดงว่าไวรัสกำลังพัฒนาความต้านทานต่อยาปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนกลยุทธ์การรักษา
 • การทำนายความก้าวหน้าของโรค
  • ปริมาณไวรัสต่ำเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าช้าของเอชไอวีไปยังกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) การรักษาระดับปริมาณไวรัสต่ำหรือไม่ตรวจพบสามารถเพิ่มอายุขัยและคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ
 • ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ
  • ปริมาณไวรัสต่ำ หรือไม่ตรวจพบลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อเอชไอวีไปยังผู้อื่น นี่เป็นหลักการของแคมเปญ U=U (Undetectable = Untransmittable) ที่เน้นว่าการรักษาที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์แก่บุคคลเท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสด้วย

การแปลผลลัพธ์ของปริมาณไวรัสเอชไอวี

 • ปริมาณไวรัสสูง แสดงถึงการจำลองตัวของไวรัสอย่างมีพลังและการติดเชื้อที่อาจควบคุมไม่ได้ ซึ่งพบได้บ่อยในผู้ที่ไม่ได้รับการรักษาหรือผู้ที่มีกลยุทธ์การรักษาที่ล้มเหลว
 • ปริมาณไวรัสต่ำ แสดงถึงการยับยั้งไวรัสที่มีประสิทธิภาพ มักพบในผู้ที่รักษาตามแผนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ประสบความสำเร็จ
 • ปริมาณไวรัสไม่ตรวจพบ หมายความว่า ไวรัสมีปริมาณต่ำมากจนไม่สามารถตรวจพบได้โดยการทดสอบมาตรฐาน นี่คือเป้าหมายของการรักษาเอชไอวี เนื่องจากแสดงถึงการควบคุมการติดเชื้อสูงสุด
ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณไวรัสเอชไอวี

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณไวรัสเอชไอวี

หลายปัจจัยสามารถมีผลต่อปริมาณไวรัสเอชไอวี มีดังนี้

 • ปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์ ด้วยการใช้ยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอ เพราะยาต้านไวรัสมีความสำคัญในการรักษาปริมาณไวรัสเอชไอวี ให้อยู่ในระดับต่ำ
 • การดื้อยา จากการกลายพันธุ์ของไวรัสเอชไอวี สามารถนำไปสู่การต่อต้านยาบางชนิด จึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนตัวยาในการรักษา
 • มีการติดเชื้อโรคอื่น ๆ ทำให้มีผลต่อระดับปริมาณไวรัสเอชไอวี
 • สุขภาพทั่วไป และการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ก็มีบทบาทสำคัญในการควบคุมปริมาณไวรัสเอชไอวี

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติม

เอชไอวี ไวรัสตัวร้ายที่ยังรักษาไม่หายขาด

HIV ติดแล้ว ไม่เท่ากับตาย

การเข้าใจปริมาณไวรัสเอชไอวีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการเอชไอวีอย่างมีประสิทธิภาพ มันให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการรักษา ความเสี่ยงของการก้าวหน้าของโรค และความน่าจะเป็นในการแพร่เชื้อ การติดตาม และแปลผลลัพธ์ของปริมาณไวรัสอย่างสม่ำเสมอช่วยให้บุคคลและผู้ให้บริการทางการแพทย์สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การรักษาได้อย่างชาญฉลาด ส่งผลให้ออกมาด้วยผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้น และการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในการแพร่กระจายของเอชไอวี

Similar Posts