การเข้าใจเกี่ยวกับยาเพร็พในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

การเข้าใจเกี่ยวกับยาเพร็พในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

การเอาชนะการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) คงเป็นที่ท้าทายอยู่เสมอ แต่กับการพัฒนาทางการแพทย์ล่าสุด ความหวังในการควบคุม และป้องกันโรคนี้ก็กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมีความสำคัญ ซึ่งการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยยาเพร็พ ( PrEP) นับเป็นเครื่องมือสำคัญที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้อนรับอย่างกว้างขวาง เนื่องจากความสามารถในการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีอย่างมีประสิทธิภาพ