รู้เท่าทัน ป้องกัน โรคไวรัสตับอักเสบซี

รู้เท่าทัน ป้องกัน โรคไวรัสตับอักเสบซี

โรคไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C หรือ HCV) คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดซี (Hepatitis C Virus) สามารถติดต่อกันทางเลือด หรือเพศสัมพันธ์ คล้ายกับไวรัสตับอักเสบบี แต่ไม่สามารถติดต่อกันได้ทางการให้นมบุตร การจาม หรือไอรดกัน การรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำด้วยกัน และการใช้ถ้วยชามร่วมกัน