โรคหูดหงอนไก่ ป้องกันได้ หายขาดได้ ไม่อันตรายอย่างที่คิด

โรคหูดหงอนไก่ ป้องกันได้ หายขาดได้ ไม่อันตรายอย่างที่คิด

โรคหูดหงอนไก่ เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้บ่อยในประเทศไทย และทั่วโลก แม้จะเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่หากปล่อยไว้โดยไม่รับการรักษาอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงได้ ฉะนั้น การรู้ถึงสาเหตุ อาการ การรักษา และวิธีการป้องกันโรคหูดหงอนไก่ เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป