เข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ และคำศัพท์ในกลุ่ม LGBTQ+

เข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ และคำศัพท์ในกลุ่ม LGBTQ+

LGBTQ+ คือ กลุ่มคนที่มีความหลากหลาย ซึ่งระบุตัวเองว่า เ … Read more